Historia

Historia firmy FALUBAZ POLSKA S.A. S.K.A.

Firma wywodzi się z fabryki Christ et Co. założona w 1908 roku w Zielonej Górze, która specjalizowała się w produkcji odlewów nieżelaznych, armatury hydraulicznej i części maszyn dla przemysłu włókienniczego, kolejowego i stoczniowego.
Po II wojnie światowej, w 1946 roku firma została przekształcona w oddział produkcyjny fabryki maszyn włókienniczych Józefa II w Bielsku.

Od 21 czerwca 1947 roku fabryka działała jako samodzielny zakład pod nazwą Lubuska Fabryka Maszyn Zgrzeblarskich. Odbiorcami maszyn były takie kraje jak Australia, Austria, Bułgaria, Kolumbia, Czechosłowacja, Egipt, Holandia, Indie, Meksyk, Mongolia, Niemcy Zachodnie, Portugalia, Tunezja, Turcja, ZSRR i Jugosławia. Wieloletni rozwój firmy doprowadził do zwiększenia mocy produkcyjnych zgrzebła do 1000 sztuk rocznie.

Lata 90. były trudnym okresem dla Falubazu, ale dzięki wieloletniej współpracy z wiodącą niemiecką firmą ekologiczną postanowiono rozpocząć produkcję linii do sortowania odpadów komunalnych. Pierwsza kompletna linia została zainstalowana w Żychlinie w 1996 roku.

W 1999 roku FALUBAZ S.A. został przekształcony w FALUBAZ POLSKA S.A. S.K.A.

Firma kontynuuje i rozwija działalność w zakresie projektowania i produkcji maszyn i urządzeń włókienniczych, sortowni odpadów komunalnych i linii technologicznych oraz usług dla budownictwa, konstrukcji stalowych dla przemysłu motoryzacyjnego, tj. elementów linii montażowych, urządzeń lakierniczych i magazynowych dla klientów w Niemczech i Francji.