Sita bębnowe

SITA BĘBNOWE DO ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 
  • długość, średnica, ilość frakcji dostosowane do wymogów technologicznych
  • sito kompletnie obudowane, wyposażone w podesty, pokrywy oraz wejście inspekcyjne do wnętrza bębna
  • możliwość zastosowania instalacji odpylającej
  • możliwość zastosowania noży pomocniczych do rozrywania worków foliowych
  • oczka sita zabezpieczone przed nawijaniem odpadów
  • wymienialne pokrywy bębna sita (możliwość zmiany wielkości frakcji)

Systemy sterowania dowolnymi ciągami technologicznymi z możliwością podłączenia do komputera.

Na bazie urządzeń produkcji własnej oraz firm kooperujących oferujemy dostawy kompletnych linii sortowniczych, zarówno do zmieszanych odpadów komunalnych, jak i do odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.