Technika środowiskowa

 

Ochrona środowiska naturalnego staje się w Polsce coraz bardziej zauważalnym i znaczącym problemem. Wszyscy jesteśmy producentami śmieci. Codziennie wyrzucamy różnego rodzaju odpady kuchenne, opakowania, zużyte przedmioty itp. produkując rocznie około 300-500 kg śmieci na jedną osobę. Tylko kompleksowy system gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego wpłynie w sposób zdecydowany na stopień ochrony środowiska naturalnego.Poniżej opisujemy dwa najważniejsze spośród wielu wariantów linii sortowniczych oferowanych przez naszą firmę, które służą temu celowi:

  • wariant podstawowy, przeznaczony dla mniejszych miejscowości i gmin oraz
  • wariant rozbudowany z wykorzystaniem sita bębnowego i rozdrabniacza, mający zastosowanie w większych miastach oraz związkach gmin.

Oba warianty cechuje podobny przebieg procesu technologicznego. Zasadnicze różnice dotyczą zakresu wykorzystania urządzeń dodatkowych, ilości poszczególnych frakcji oraz wydajności linii. Pomiędzy tymi dwoma modelami oferujemy całą gamę rozwiązań opcjonalnych dostosowanych do potrzeb, wymagań i możliwości naszych klientów.

Przykładowa linia sortownicza