Inwestycje

ROK PRODUKCJIFIRMA PROJEKT
2022PreZero Recycling Wschód
Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin
Zaprojektowanie, dostawa, montaż, rozruch oraz serwis w okresie gwarancji przedsięwzięcia
Inwestycyjnego pn. Modernizacja instalacji do produkcji paliwa RDF w zakładzie PreZero Recycling Wschód Sp. z o.o. oddział Radomiu
2021REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.,
71- 005 Szczecin,
ul. Janiny Smoleńskiej ps „Jachna” 35
UMOWA zawarta w dnia 28.07.2021
Dostawa nowych urządzeń i elementów instalacji do sortowania odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie i połączenie w ciąg technologiczny
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o.
w Nysie
48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 32
Modernizacja sortowni i kompostowni odpadów zlokalizowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów Nysa
Celowy Związek Gmin CZG-12
z siedzibą w Długoszynie
69-200 Sulęcin
Dostawa linii technologicznej przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie
2020Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym 35, 78-320 Połczyn ZdrójZaprojektowanie, dostawa i montaż przenośników przesyłowych frakcji nadsitowej na estakadzie dla dla istniejącej linii sortowniczej w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym
2019Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 3
58-100 Świdnica
Dostawa i montaż urządzeń linii technologicznej w ramach realizacji zamówienia publicznego obejmującego realizację zadania pn.: "Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy na rzecz Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
w Zambrowie
18-300 Zambrów
ul. Polowa 19
Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej sortowni w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego:
Przebudowa Instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze , gm. Zambrów
„EKO-MYŚL” Sp. z o.o.
Dalsze 36
74-300 Myślibórz
Wyprodukowanie, dostawa, rozładunek i montaż elementów linii sortowniczej do profesjonalnego sortowania odpadów komunalnych w Zakładzie utylizacji odpadów w Dalszym 36 na rzecz „Eko- Myśl” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Dalsze 36, ( 74-300 ) Myślibórz
2018Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 3
58-100 Świdnica
Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów -etap I”
Prospreco Polska Sp. z o.o.
Ul. Starosty Kosa 4
07-410 Ostrołęka
Dostawa, montaż i rozruch zestawu przenośników
Stella Pack Sp. z o.o.
21-100 Lubartów,
ul. Krańcowa 67
Dostawa, montaż i rozruch przenośnika załadowczego do folii z rozluźnionych bel wraz z pokryciem kanału
2017Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Goleniowie
72-100 Goleniów,
ul. M. Konopnickiej 12
Dostawa, montaż i rozruch urządzeń do przeładunku zmieszanych odpadów komunalnych
Stella Pack Sp. z o.o.
21-100 Lubartów,
ul. Krańcowa 67
Dostawa, montaż i rozruch linii sortowniczej przeznaczonej do sortowania folii LDPE
2016Prospreco Polska Sp. z o.o.
Ul. Starosty Kosa 4
07-410 Ostrołęka
Dostawa montaż i rozruch zestawu przenośników
AK NOVA Sp. z o.o.
ul. Mrągowskiej 3, 60-161 Poznań
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów organicznych na terenie Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach
Legnica LPGK Sp. z o.o.
ul. Nowodworska 60, 59-200 Legnica
Dostawa i montaż kabiny sortowniczej na terenie RIPOK w Legnicy
2015Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Sp. z o.o.
75-724 Koszalin, ul. Komunalna 5
Dostawa i montaż technologicznej instalacji do sortowania odpadów
komunalnych zmieszanych dla stacji przeładunkowej odpadów komunalnych
SPOK na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
RIPOK w Sianowie.
BUDIMEX S.A., z siedzibą w Warszawie
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Dostawa i montaż linii technologicznej w ramach Projektu: "Rozbudowa
Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie
Wielkopolskim"

Zakład Techniki Ochrony Środowiska
FOLEKO Sp. z o.o. ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica
Dostawa i montaż stacji załadowczej tj. linii sortowniczej dla frakcji podsitowej
80mm odpadów komunalnych
NOVA Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz

Dostawa i montaż linii sortowniczej odpadów komunalnych
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Bankowa 8, Lubań
Dostawa i montaż dozownika transportującego wraz z zespołem przenośników
taśmowych na potrzeby linii sortowniczej

Montaż linii do transportu rozdrobnionych odpadów gabarytowych w Centrum
Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu
Control Process
ul. Obrońców Modlina 16 30-733 Kraków
Dostawa i montaż linii sortowniczych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Olsztynie

AMEST KAMIEŃSK Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk
Dostawa i montaż urządzeń i instalacji wyposażenia technologicznego segmentu
mechanicznej obróbki odpadów na terenie budowy Zakładu Zagospodarowania
Odpadów przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Ruszczynie
2014Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie
01-040 Warszawa
ul. Stawki 40
Wykonanie i montaż linii sortowniczej dla ZZO Stargard Sp.z o.o. Łężyca
AK NOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
60-161 Poznań
ul. Mrągowska 3
Stacja przeładunkowa odpadów - Lubsko
WICHARY TECHNOLOGIES Sp. z o.o
z siedzibą w Pyrzowicach
42-625 Pyrzowice
ul.Centralna 6
Wykonanie i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF - Lubań
ZTOŚ FOLEKO Sp. z o.o.
58-100 Świdnica
ul. Spacerowa 3
Wykonanie linii sortowniczej - Legnickie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie
01-040 Warszawa
ul.Stawki 40
Wykonanie i montaż linii sortowniczej dla Celowego Związku Gmin "PREKOBUD"
z siedzibą w Bełżycach ul.Lubelska 3, 24-200 Bełżyce

SITA Jantra Sp. z o.o.
70-671 Szczecin
ul.Księżnej Anny 1
Wykonanie i montaż lini do produkcji paliwa alternatywnego RDF - Mirowo
2013Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-100 Sławno
ul.Polanowska 43
Wykonanie kwatery, placu kompostowego, drogi dojazdowej
Wykonanie i montaż lini sortowniczej

SITA Jantra Sp. z o.o.
70-671 Szczecin
ul.Księżnej Anny 1
Wykonanie linii sortowniczej
AK NOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
60-161 Poznań
ul. Mrągowska 3
Dostawa i montaż przenośników separatora elektromagnetycznego
oraz sita bębnowego - Wardyń Górny
REMONDIS Szczecin
71-210 Szczecin
ul.Żołnierska 56

Wykonanie linii sortowniczej RDF przy ul.Bronowickiej
Wykonanie lini sortowniczej do zbiórki selektywnej przy ul.Bronowickiej

Sortownia Odpadów Komunalnych w miejscowości
Lubochnia Górki gmina Lubochnia - SITA Polska
02-981 Warszawa
Wykonanie linii sortowniczej
Sortownia Odpadów Komunalnych w Kartowicach
gmina Szprotawa
Wykonanie linii sortowniczej i robót budowlanych
2012 Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie
gmina Nowogard
Kompletna dostawa, montaż, szkolenie załogi i uruchomienie urządzeń
technologicznych linii sortowniczej.
Rozbudowa linii sortowniczej
Zakład Gospodarki Odpadami z Zielonej Górze
Sortownia "RACULA"

Rozbudowa linii sortowniczej

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
07-401 Ostrołeka
ul.Kołobrzeska 5

Transportery przenośnikowe wraz z wyposażeniem

Zakład Usług Komunalnych
58-250 Pieszyce
ul.Bielawska 6
Wykonanie i montaż lini sortowniczej
2011Gmina Miasta Zambrów
18-300 Zambrów
ul.Fabryczna 3
Budowa, montaż i wyposażenie linii sortowniczej.
Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze
gmina Zambrów.
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
59-800 Lubań
ul.Lwówecka 8

Budowa instalacji i mechanicznej obróbki odpadów komunalnych - dostawa, montaż
i rozruch linii sortowniczej
Wyposażenie linii sortowniczej i linii do prasowania
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
ul.Wiejska 23
Dostawa i montaż linii sortowniczej