O firmie

Charakterystyka przedsiębiorstwa:

Firma FALUBAZ POLSKA S.A. S.K.A. po zmianie nazwy firmy z FALUBAZ S.A. powstałej w roku 1999 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Osadniczej 2. Kontynuuje i rozwija produkcję rozpoczętą w 1947 roku przez Lubuską Fabrykę Zgrzeblarek Bawełnianych „POLMATEX-FALUBAZ”, zajmując się projektowaniem i produkcją maszyn i urządzeń włókienniczych dla wydziałów przygotowawczych przędzalni, rozszerzając asortyment produkcji o nowe dziedziny gospodarki.

FALUBAZ POLSKA S.A. S.K.A. w swym programie produkcyjnym oferuje maszyny, linie technologiczne i usługi serwisowe dla przemysłu budowlanego i ochrony środowiska.

Wieloletnia praktyka, wyszkolony personel, własne biura konstrukcyjne i badawcze oraz stały kontakt i konsultacje z klientami są gwarancją wysokiej jakości produkowanych maszyn.
W wyniku nieustannych modernizacji i ulepszeń wydajność naszych maszyn oraz jakość otrzymywanego produktu jest porównywalna z innymi wiodącymi firmami z branży. Prostota budowy i obsługi w połączeniu z dobrymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi wpływają na dużą niezawodność i trwałość oferowanych maszyn.

Atutem naszej firmy jest:

Nasze urządzenia możemy sprzedawać oddzielnie lub możemy oferować kompletne linie produkcyjne wg życzenia klienta.
Urządzenia i maszyny są uniwersalne tzn. mogą współpracować z urządzeniami innych firm i mogą być zainstalowane do dowolnych linii produkcyjnych .
Na życzenie klienta nasi inżynierowie mogą opracować linie odpowiadające specyficznym potrzebom, odnośnie:
– wydajności linii,
– produktu końcowego,
– dopasowania układu urządzeń do specyficznych warunków hali produkcyjnej klienta
Również na życzenie klienta możemy organizować linie składające się z urządzeń naszych oraz urządzeń innych firm, obejmujących inne etapy obróbki surowca
Możemy modernizować i regenerować istniejące maszyny.
Świadczymy usługi pełnego serwisu do produkowanych maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych.

FALUBAZ POLSKA S.A. S.K.A. w swym programie produkcyjnym oferuje:

urządzenia dla techniki ochrony środowiska – wyposażenie sortowni odpadów komunalnych
przenośniki i podzespoły transportu do wyposażenia linii technologicznych w zakładach przemysłu motoryzacyjnego
usługi obróbki metalu.